تبلیغات
من + تو میشیم ما♥ *سرینا* - ...


من + تو میشیم ما♥ *سرینا*

...!!!

asked God to take away my pain.
• God said, No. It is not for me to take away, but for you to give it up.
• I asked God to make my handicapped child whole.
• God said, No. Her spirit was whole, her body was only temporary.
• I asked God to grant me patience.
• God said, No.
• Patience is a by-product of tribulations; it isn't granted, it is earned.
• I asked God to give me happiness.
• God said, No. I give you blessings. Happiness is up to you.
• I asked God to spare me pain.
• God said, No. Suffering draws you apart from worldly cares and brings you closer to me.
• I asked God to make my spirit grow.
• God said, No.You must grow on your own, but I will prune you to make you fruitful.
• I asked for all things that I might enjoy life.
• God said, No. I will give you life so that you may enjoy all things.
• I ask God to help me LOVE others, as much as he loves me.
دعایی زیبا :
از خدا خواستم عادت های زشت را ترکم بدهد .
خدا فرمود : خودت باید آنها را رها کنی.
از او خواستم روحم را رشد دهد .
فرمود : نه تو خودت باید رشد کنی .
من فقط شاخ و برگ اضافی ات را هرس می کنم تا بارور شوی .
از او خواستم لااقل به من صبر عطا کند .
فرمود : صبر حاصل سختی و رنج است .
عطا کردنی نیست ، آموختنی است .
گفتم : مراخوشبخت کن .
فرمود : " نعمت " از من خوشبخت شدن ازتو .
از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد ، من هم دیگران را دوست بدارم .

 


نوشته شده در 1390/04/12 ساعت ساعت 07 و 27 دقیقه و 03 ثانیه توسط سرینا نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ